24.03

posted on 24 Mar 2013 00:56 by chippu directory Diary
 
 
 
วันนี้วันที่ 24 มีนาแล้วเหรอเร็วจัง...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มันเร็วไปตั้งตัวไม่ทัน...
 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 สุขสันต์วันเกิดนะ ชิป !
 
 
สิบแปด ละ อายุที่รอคอยมานานและอยากหยุดอยู่แค่นี้ตลอดไป <3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
ผมสามารถซื้อโดเรทได้อย่างภาคภูมิ(?)แล้วนะ !  (มันควรภูมิใจเรอะ!)